www.pustomyty-rada.gov.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home /
Новини та події

Рішення 2-ї позачергової сесії Львівської районної ради

Друк

2-га позачергової сесії Львівської районної ради

1-ше пленарне засідання (24 грудня 2020р.) Рішення №19-29

2-ге пленарне засідання (30 грудня 2020р.) Рішення №30-37

 

Про порядок денний 2-ї позачергової сесії Львівської районної ради.

Друк
  1. Про внесення змін  до планових показників районного бюджету Городоцького  району на 2020 рік.
  2. Про вихід Львівської районної ради з засновників закладів освіти.
  3. Про вихід Львівської районної ради з засновників закладів охорони здоров’я .
  4. Про районний бюджет Львівського району на 2021 рік
  5. Різне.

 

Увага оголошення!

Друк

 

І-ша сесія Львівської районної ради

Друк

Рішення І-ї сесії Львівської районної ради (1 і 2 пл.засідання)

 

61 позачергова сесія районної ради

Друк

Графік засідань комісій

на позачергову святкову  61 сесію районної ради, приурочену до Дня місцевого самоврядування  04.12.2020

Середа 02.12.2020

о 12:00 год. постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку (голова – Марія Вертас).

Четвер 03.12.2020

о 13:00 год. постійна комісія з питань  використання землі та регулювання земельних ресурсів  (голова- Григорій Гуль).

о 13:30 год. постійна комісія з питань  соціально-економічного розвитку, промисловості, паливно-енергетичного комплексу (голова – Василь Юзькевич).

о 14:00 год.  постійна комісія з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (голова-Ігор Васьків).

о 15:00 год. постійна комісія районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

 

Увага оголошення!

Друк


Телефонні  номери «гарячої лінії» Пустомитівського РВ ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» щодо питань пов’язаних із захворюваністю на COVID-19. (м. Пустомити , вул.Грушевського,5).

-          (0230) 4-27-97 , 0972435793 (робочі дні) Горішна Катерина Миколаївна;

-          0677600310 (вихідні дні) Мудрак Данія Романівна

 

засідання конкурсної комісії

Друк

21.10.2020 року відбулося засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Лисиничівський заклад загальної середньої освіти I-II ступенів Пустомитівського району Львівської області», яка провела конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Лисиничівський заклад загальної середньої освіти I-II ступенів Пустомитівського району Львівської області».

Комісія рекомендує призначити на посаду директора Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Лисиничівський заклад загальної середньої освіти I-II ступенів. Пустомитівського району Львівської області» Дуду Ларису Степанівну. Рішення комісії скеровується на розгляд постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова та на сесію районної ради.

 

Підготовка до 59-ї позачергової сесії (графік засідань постійних комісій)

Друк

П'ятниця  09.10.2020

о 14:00 год. відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (голова-Ігор Васьків).

 

Увага оголошення!

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ

ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЛИСИНИЧІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пустомитівська районна рада Львівської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Лисиничівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області».


Конкурс проводиться відповідно до ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».


Повна назва закладу загальної середньої освіти: Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Лисиничівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області».

 


Місцезнаходження закладу загальної середньої освіти: 81126, Львівська область, Пустомитівський район, с. Лисиничі, Алея Шкільна, будинок, 2.


Найменування посади: директор Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Лисиничівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області».


Умови оплати праці: оплата праці здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанов КМУ від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 23.03.2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, затвердженого постановою КМУ від 05.06.2000 року № 898, Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 року № 78, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102.


Призначення керівника закладу освіти здійснюється розпорядженням голови Пустомитівської районної ради строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки шляхом укладення з ним строкового трудового договору.


Кваліфікаційні вимоги:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки або копію медичної книжки, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються. Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.


Кінцевий термін подання документів: 20 жовтня 2020 року до 17:00 год. включно.


Місце подання документів: подання документів здійснюється у Пустомитівську районну раду Львівської області відповідальній особі -  заступнику керуючого справами-начальнику відділу правового та кадрового забезпечення Фрису Володимиру Ярославовичу, за адресою: 81100, Львівська область, м. Пустомити, вул. Грушевського, 35, каб. 26.

 

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 81100, Львівська область,       м. Пустомити, вул. Грушевського, 35, Пустомитівська районна рада Львівської області; 21 жовтня 2020 року о 10:00 год.


Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

1) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту»,, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.


Форма перевірки знання законодавства: письмовий іспит.

Перелік питань для перевірки знань законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2020 року № 654.

 

Етапи проведення конкурсу:

- прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі (до 20 жовтня 2020 року включно);

- проведення конкурсного відбору шляхом письмової перевірки на знання законодавства; вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, співбесіди з конкурсною комісією (21 жовтня 2020 року о 10:00 год.);

- визначення переможця конкурсу та оприлюднення його результатів (21 жовтня 2020 року 16: 00).

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: заступник керуючого справами-начальник відділу правового та кадрового забезпечення Пустомитівської районної ради Львівської області - Фрис Володимир Ярославович, 81100, Львівська область, м. Пустомити, вул. Грушевського, 35, Пустомитівська районна рада Львівської області, каб. 26.

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Телефон для довідок: (230) 4-12-56.


 

58-ма позачергова сесія (графік засідань постійних комісій)

Друк

Середа 09.09.2020

о 15:00 год. відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (голова-Ігор Васьків).


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ______ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕ

Друк

 

 

 

 

 

 

 


Сторінка 1 з 38

Вхід

Контакти:

Пустомитівська районна рада,
вул. М.Грушевського, 35, м. Пустомити,
Львівська обл., 81100.
тел. (03230) 4-12-56, 299-92-09,
факс: (03230) 4-27-57,

pustomyty.rada@gmail.com

pustomyty.rada

Часопис Пустомитівського району

PDF №30 від 01.08.2020р.

Я маю прааво!

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Співпраця

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

11

 

УКРАЇНА

ФРН

Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Погода в Пустомитах


Home /